Сертификација за квалитет

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

СОВИД-19 / вирус на инфлуенца А / комплет за тестирање на антиген вирус на инфлуенца Б (колоидално злато)

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

СОВИД-19 / вирус на инфлуенца А / комплет за тестирање на антиген вирус на инфлуенца Б (колоидално злато)

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (Колоидно злато) ЕВРОПСКА КОМИСИЈА (ОДОБРЕНО ЕУ)

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (Колоидно злато) ЕВРОПСКА КОМИСИЈА (ОДОБРЕНО ЕУ)

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (Колоидно злато) РЕГИСТРАЦИЈА ОК

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (Колоидно злато) ГЕРМАНИЈА BfArM-ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРЗИЈА

Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (колоидално злато) БЕЛА ЛИСТА НА ИТАЛИЈА

Сертификација за квалитет

Комплет за брз тест за антиген за COVID-19 (Колоидно злато) АВСТРИЈА БАСГ БЕЛА ЛИСТА-САМОТЕСТ ВЕРЗИЈА

Сертификација за квалитет

Брз тест за неутрализирање антитела САРС-КоВ-2 (Колоидно злато) ЕВРОПСКА КОМИСИЈА (ОДОБРЕНО ЕУ)

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет

САРС-КоВ-2 брз тест за неутрализирање антитела (колоидално злато) РЕГИСТРАЦИЈА ОК

Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет
Сертификација за квалитет